Невидимка заходи по чаще, а то без дураков скучно!